Rada Rodziców

Opublikowano: 2024-05-21 16:55, Numer artykułu: 81147

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 W BYDGOSZCZY
Prezydium:
1. Przewodnicząca
Zuzanna Chrobak
2. Zastępca
Tomasz Hoppe
3. Skarbnik
Agnieszka Marasz

 

Adres e-mail:  radarodzicowsp43bydgoszcz@gmail.com

 

Konto główne Rady Rodziców:
23 1020 1475 0000 8102 0358 6427

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 43
85-776 Bydgoszcz
UL. Łowicka 45

OPIS PRZELEWU -  „imię i nazwisko dziecka, klasa”  
Prosimy o dokładne opisywanie przelewów – dziękujemy!

 

SKŁADKI SĄ DOBROWOLNE
• Rada Rodziców zachęca do wpłat na fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024.
• Wpłata ma charakter dobrowolny.
• Głównym priorytetem wydatkowania środków finansowych z Rady Rodziców jest finansowanie projektów ważnych dla Szkoły i uczących się w niej dzieci.