Historia szkoły

Opublikowano: 2022-10-26 21:03, Numer artykułu: 59131

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 43 W BYDGOSZCZY

Korzenie Szkoły Podstawowej nr 43sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w Brdyujściu działała Publiczna Szkoła Powszechna będąca najpierw placówką jednoklasową, a w roku 1938 r. przekształconą w szkołę II stopnia – 6 – klasową. Jej długoletnim nauczycielem (od 1926 r.), a później kierownikiem był zamordowany w Dolinie Śmierci przez Niemców, pan Florian Jurski (1906 – 1939).

Po II wojnie światowej znaczna rozbudowa wschodnich dzielnic Bydgoszczy i związany z tym wzrost w tym rejonie populacji mieszkańców, było impulsem do budowy nowej szkoły. Pracę rozpoczęto w 1960 r., a 1 września 1961 r. o godzinie 8.00 nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego roku nauki w nowej szkole.

19 czerwca 1962 r. szkole przyznano patrona; od tego dnia używano nazwy Szkołą Podstawowa nr 43 im Bojowników PPR, a w 1966 roku przy naszej szkole założono Szczep Związku Harcerstwa Polskiego.

Od samego początku istnienia placówki społeczność uczniowska kultywowała tradycję opieki nad miejscami pamięci narodowej. W rocznicę wybuchu i zakończenia II wojny światowej młodzież odwiedzała groby poległych żołnierzy, a harcerze zaciągali warty honorowe m.in. na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności.

Wyjątkową pieczą otaczana była tzw Dolina Śmierci – miejsce masowych rozstrzelań dokonanych przez Niemców na mieszkańcach Bydgoszczy w 1939 r., gdzie zginął m.in. pierwszy kierownik szkoły pan Florian Jurski.

Za tą wieloletnią działalność w 1968 roku uhonorowano szkołę tytułem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej nadał naszej placówce patronat nad Doliną Śmierci.

W 1976 r. powołano Społeczny Komitet Fundacji Tablicy Pamiątkowej poświęconej panu Florianowi Jurskiemu. 4 listopada tegoż roku dokonano jej uroczystego odsłonięcia w obecności wiceprezydenta Bydgoszczy Stefana Bielawskiego oraz brata i synów zamordowanego kierownika szkoły.

Od roku 1978 w naszej szkole działało Państwowe Przedszkole nr 14, a w 1979 r. utworzono Uniwersytet Powszechny dla Rodziców.

Placówka już od lat 60 – tych podjęła współpracę ze znajdującymi się tuż obok Zakładami Rowerowymi „Romet”, co zaowocowało w 1985 r. podpisaniem umowy partnerskiej, a zakład czynnie włączył się w organizację 20 i 25 lecia szkoły.

Dokonujące się na przełomie lat 80/90 ubiegłego wieku zmiany ustrojowe wprowadziły także inne ukierunkowania kształcenia świadomości młodzieży powracające do przedwojennych tradycji narodowych czego przykładem w 1991 r. była inauguracja corocznych obchodów Święta Niepodległości.

Przemiany związane z przełomem lat 90 – tych spowodowały, że kierownictwo szkoły wspierane sugestiami rodziców i uczniów podjęło działania mające na celu zmianę patrona szkoły. Po roku starań 12 grudnia 1991 r. , w rocznicę 30 – lecia, placówka otrzymała akt nadania nowego opiekuna – admirała Kazimierza Porębskiego.

W latach 1993 – 2008 nasza placówka nosiła nazwę Zespołu Szkól nr 3 tworzonego przez Szkołę Podstawową nr 43 i XIII Liceum Ogólnokształcące.

Położenie budynku szkolnego blisko rzeki Brdy i toru regatowego sprawiało, iż wielu uczniów rozwijało swoje wodniackie zainteresowania. Zaowocowało to m.in. tym, że szkoła była gospodarzem obchodów Dni Morza w Brdyujściu, natomiast w roku szkolnym 1999/2000 powołano Ligę Morską i Rzeczną, a 14 grudnia 2000 roku w obecności komandora Marynarki Wojennej, pana Tadeusza Chmiela uroczyście zainaugurowano działalność Izby Morskiej.

Wśród działań członków koła zwraca uwagę coroczny udział w zlotach Jungów Ligi Morskiej

i Rzecznej, podczas których uczestniczyli oni w regatach, zdobywając liczne nagrody. Brano także udział w rejsach na okręcie szkolnym marynarki wojennej RP ORP „Iskra”, a dzięki współpracy z klubem żeglarskim „Szkwał” Bydgoszcz, młodzież uczestniczyła w różnorodnych regatach żeglarskich.

Corocznie, bardzo podniośle obchodzono dzień 10 luty – święto Ligi Morskiej i Rzecznej – odbywało się wówczas uroczyste ślubowanie składane przez nowych członków koła. Data ta nie była przypadkowa – nawiązywała do wydarzenia z 1920 r., kiedy to generał Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego wrzucił do Bałtyku platynowy pierścień – symbol zaślubin Polski z morzem.

Organizowano także spotkania ze znamienitymi przedstawicielami świata żeglarskiego, m.in. kapitanem Romanem Paszke i medalistą olimpijskim panem Mateuszem Kusznierewiczem.

Piękną stroną działalności uczniów koła, były także cykliczne konkursy poezji patriotycznej i marynistycznej, a dzieci i młodzież piszący wiersze mogli pochwalić się swoją twórczością na wieczorach poezji obejmujących głównie wątki morskie i bydgoskie.

W 2009 r. w części budynku otwarto prywatne, dwujęzyczne przedszkole „Misiolandia”.

Na początku roku szkolonego 2011/12 szkoła obchodziła uroczyście jubileusz 50 – lecia, podczas którego dokonano wręczenia sztandaru, a we wrześniu roku szkolnego 2016/2017 uczczono jubileusz 55 – lecia.

Rok 2017 to data, kiedy w wyniku reformy 6 – letnia SP 43, zostaje przekształcona w szkołę 8 – letnią.

24 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli na terenie zabytkowej tamy w Brdyujściu, w uroczystym odsłonięciu pomnika poświęconego Oddziałowi Wydzielonemu Rzeki Wisła, który we wrześniu 1939 r. brał m. in. udział w obronie mostu Fordońskiego. Od tej pory staramy się otoczyć to miejsce opieką, składając m. in. kwiaty podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Pandemia Covid uniemożliwiła zorganizowanie w roku szkolnym 2021/22 oficjalnych uroczystości 60 – lecia szkoły, jednakże w ramach zajęć szkolnych propagowaliśmy wśród uczniów oraz rodziców informacje dotyczące jubileuszu naszej placówki.

Przez cały okres swojego istnienia szkoła była i jest centrum kulturalnym osiedla Brdyujście – odbywają się tu liczne imprezy skierowane dla różnorakich uczestników, m.in. Wigilie dla Seniorów, Dni Dziadka i Babci, Matki i Ojca, zawody sportowe oraz coroczny Festyn Rodzinny.

W ciągu całego okresu działalności szkoły w różnorakich aspektach, udowodniliśmy że nasza placówka stanowi znaczącą pozycję dla rozwoju dzielnicy Brdyujście w dziedzinie nauki, kultury, sportu i wychowania.