Organizacja pracy szkoły 2023/2024

W załączniku znajdują się następujące dokumenty
- DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
- HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2023/2024
- HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2023/2024
- KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
- APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2023/2024

Czytaj więcej!

Dodatkowe dni wolne 2022/23

Czytaj więcej!