Kalendarium 2022/2023

Opublikowano: 2022-11-14 15:20, Numer artykułu: 59707

Data

Zdarzenie

01.09.2022-30.01.22

I półrocze

01.09.2022

Rozpoczęcie roku: 800 w kościele,                                                                              W szkole:  930 

 13.09.2022r. wtorek

Posiedzenie RP (Nadzór pedagogiczny)

 13.09.2022   wtorek

                               

Zebrania z Rodzicami  - klasy I – III                                                                      Klasy IV-VIII                                                  

 29.09.2022r. 16.30

Zebranie Rady Rodziców (Nowej)

21.10.2022r.

PasowanieUczniów klasy I                                                       

18.10.2022r.

 XXII Dzień Papieski

13.10.2022r. czwartek

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2022r.  piątek

Święto Edukacji  Narodowej  - dzień wolny od zajęć dydaktycznych                   

01.11.2022r. wtorek

Dzień Wszystkich Świętych

10.11.2022r. czwartek

Obchody Dnia Niepodległości

11.11. 2022r. piątek

Dzień Niepodległości – Święto Narodowe- dzień wolny od zajęć dydaktycznych                         

06.12.2022r.

Mikołajki

14.12.2022r. środa

17.00—18.30

Zebrania z rodzicami (planowane online)  zapoznanie z propozycjami ocen za I semestr, zagrożenia- 17.00

 17.30 – 18.30- drzwi otwarte

.............

Spotkanie świąteczne dla Seniorów (SP43, TPB, RO, Schenker)

20.12.2022r.  17.00

Opłatkowe spotkanie pracowników

22.12.2022r.

Ostateczny termin powiadomienia uczniów i rodziców o zagrożeniach w nauce i obniżonej ocenie z zachowania

21.12.2022r. środa

Opłatkowe  spotkania klasowe                                                           

23 – 31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna     

06.01.2023r.- piątek

Święto Trzech Króli ( Objawienia Pańskiego)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.01. – 12.02.2023

 FERIE  ZIMOWE

10.01.2023r.

Ostateczny  termin powiadomienia uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach

13.01.2023r.

Termin wystawienia ocen śródrocznych za I półrocze

 

 

18.01.2023r. 1700- -- 1800

Wywiadówka                                                 

25.01.2023r. g.1600  środa

Posiedzenie RP - klasyfikacja I pół.    Analiza pracy w I półroczu.

30.01.2023

Koniec I półrocza

18 Luty 2023r. sobota

Drzwi otwarte dla przyszłych klas 1  ( 9.30-12.30)

31.01 –  23.06.2023

II półrocze

01.03.2023r.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

08.03.2023r.środa   1700 - 1830

 Zebrania z rodzicami, Drzwi otwarte

20.03.2023r. poniedziałek

Apel z okazji - Powitanie wiosny

05.04.2023r. środa

Apel z okazji Świąt Wielkanocnych

06.04 – 11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2023r.

Święto Pracy

02.05.2023r.

Święto Flagi  ( dodatkowy dzień wolny od zajęć )

03.05.2023r.

Święto Konstytucji 3 Maja  - dzień wolny

04.05.2023r.

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Do 23.05.2023r.

Międzyszkolny Konkurs Językowy

17.05.2023r. środa

Zebrania z rodzicami  - Propozycje ocen za II półrocze i końcowo rocznych, informacja o zagrożeniach

17.00- zebrania, 17.30-18.30- drzwi otwarte

 12.05.2023r.

Konkurs marynistyczny

23.05.2023r. 900 wtorek

Egzamin ósmoklasisty język polski  dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.05.2023r.  900   środa

Egzamin ósmoklasisty matematyka dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.05.2023r.900        czwartek

Egzamin ósmoklasisty  język obcy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.06.2023r. czwartek

Szkolny Dzień Dziecka

09.06.2023r.

Dzień Patrona Szkoły

 Do 13.06.2023r.

Termin wystawienia ocen za II półrocze i końcowo rocznych

15.06.2023r.

Posiedzenie RP - klasyfikacja – promocja uczniów ,  analiza pracy w roku szkolnym

08.06.2023r.- czwartek

Boże Ciało  - dzień wolny od pracy

23.06.2023 Piątek

 Zakończenie  roku szkolnego 2022/2023

24.06- 31.08.2023 r.

Wakacje