Bydgoskie Półkolonie 2019

Opublikowano: 2019-05-16 10:03

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43  ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIE LETNIE

-  ZAPISY OD 16 MAJA

Szkoła Podstawowa nr 43 zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” (szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/ ).

W SP 43 realizowane będą następujące turnusy półkolonii:

Turnus 3          8 – 12 lipca 2019

Turnus 4          15 – 19 lipca 2019

  

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej  oraz oświadczenia (w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu szkoły) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do Pani Pedagog lub w do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019r. w godzinach 8.00 – 15.00.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe SP 43 Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00. w siedzibie SP 43.

Zapraszamy do zapisów.  Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.

 

UWAGA

Informujemy, że w przypadku gdy dziecko korzysta z dwóch turnusów, to rodzic zobowiązany jest do złożenia dwóch kompletów dokumentów: 

1. karty kwalifikacyjnej

2. oświadczenia

3. dokumentów potwierdzających zwolnienia z opłat.

 

Załączniki: karta kwalifikacyjna, oświadczenie


Pliki do pobrania: